top of page

Brevet:

Brevet utkommer några gånger per år. Tidningen innehåller utdrag från böcker, andakter, samt annan information om LLMs arbete. Välkommen att prenumerera på brevet!

Brevet sändes gratis till ca 2200 adresser. Om du önskar att få brevet tillsänt till dig, kan du trycka på kontakt och skicka ett meddelande eller mail till oss. Ge gärna bort en tidning till vänner och bekanta.

 

Brevet nr 1 23_page-0001.jpg
Brevet nr 1 23_page-0002.jpg
Brevet nr 1 23_page-0003.jpg
Brevet nr 1 23_page-0004.jpg
Brevet nr 1 23_page-0005.jpg
Brevet nr 1 23_page-0006.jpg
Brevet nr 1 23_page-0007.jpg
Brevet nr 1 23_page-0008.jpg
Brevet nr 1 23_page-0010.jpg
Brevet nr 1 23_page-0011.jpg
Brevet nr 1 23_page-0012.jpg
Brevet nr 1 23_page-0013.jpg
Brevet nr 1 23_page-0014.jpg
Brevet nr 1 23_page-0015.jpg
Brevet nr 1 23_page-0016.jpg
4 från Isak Brevet nr 2 22 (4)-16.jpg

"Sänd ditt bröd över vattnet, för med tiden får du det tillbaka."

Predikaren 11:1

bottom of page