top of page

Carl Olof Rosenius (1816-1868) är en av vårt lands mest lästa uppbyggelseförfattare. Vid mitten av 1800-talet utgav han tidskriften Pietisten och skrev det mesta själv. Från Pietisten hämtade sedan utgivare stoff till böcker av Rosenius, t.ex. Betraktelser för var dag i året.

1874 utkom det i Norge en bok av Rosenius med titeln klar og usvigelig Veiledning til Fred. Innehållet var hämtat ur Pietisten. Boken har kommit ut i många upplagor i Norge. Först 1966 förelåg utvalet på svenska och då med ett moderniserat språk under titeln Vägledning till frid. Under huvudrubrikerna Lag och Evangelium samt Tro och Liv har här samlats 60 artiklar, som utgör en beprövad vägledning i tdiens virrvarr av mer eller mindre bibelkritiska röster. Försoningens hemlighet, omvändelsens nödvändighet, den sanna trons kännetecken och trons frukter i helgelsen får här en utläggning - utifrån citerade bibelord - som är unik i svensk uppbyggelselitteratur. Det är en bok som behövs i vår tid.

Vägledning til frid har också getts ut i USA, Västtyskland och Schweiz. 1977 utkom den i Jugoslavien på kroatiska. Den teologiska fakulteten i Zagreb besköt att ge ut en skriftserie och startade med vägledning till frid: Putokaz miru.

Vägledning till Frid - C.O Rosenius

50,00 krPris
    bottom of page