top of page

Medlem

Butik

Roseniussallskapet-logo.webp
LLM%20framsida_edited.jpg
IMG_2030 Tavla Jesus bultar på dörren.jpg
Android Playstore Graphic.png
Shop

Som medlem på hemsidan får du även en gratis prenumeration på LLMs tidsskrift Brevet

Om

OM

Kyrkoherde Martin Lundström grundade Luthersk Litteratur-Mission 1975 efter 17 år som missionär i Kenya. Grundplåten till verksamheten fick han som gåva av predikant Signar Andersson som under sin sjukdomstid krockat med bilen varvid vänner gjorde en insamling till en ny bil. Signar Andersson lämnade pengarna till Martin Lundström som såg behovet av kristen litteratur.

Översättningen av Rosenius Dagbetraktelse till engelska blev en språngbräda till andra översättningar. Genom åren har arbetet utvidgats. Fler och fler länder har fått ta emot skrifter b.l.a. Indien, Ryssland, Kenya, Etiopien med flera. I första hand har LLM stått för tryckkostnaden. Översättning och distribution har mottagaren oftast ansvarat för.

Martin Lundström bodde på Luthergården tillsammans med sin hustru Gunborg. I dag utgör Luthergården ett centrum där böcker och Biblar finns förvarade innan de sprids. Här sker i dag också en stor del av korrespondensen.

Efter Martin Lundströms död blev riksdagsman Tore Nilsson LLM:s ordförande.

I dag arbetar en styrelse med geografisk närhet till varandra ideellt med att besluta om vilka böcker som ska tryckas och vart böckerna ska spridas.

Kontakt

Kontaktuppgifter

Klart! Meddelandet mottaget.

  • Facebook

Bankgiro: 833-7024

Luthersk litteratur mission

Tel 070 - 66 76 293 / info@llm.nu

 

bottom of page